De thi CD DH mon Tieng AnhBộ sưu tập đề thi Đại học Cao đẳng môn Tiếng Anh từ năm 2002 đến năm 2011 sẽ giúp các bạn học sinh dần làm quen với các đề thi thực tế và cảm thấy tự tin hơn khi đi thi thật. Các đề thi được chia ra theo thứ tự từ năm 2002 đến 2011. Các bạn quan tâm đến năm thi nào có thể tải về máy để tham khảo.

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2002

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2003

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2004

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2005

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2006

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2007

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2008

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2009

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2010

Đề + đáp án môn tiếng Anh năm 2011

 

Sponsored links