EnglishTestStore cung cấp cho bạn các bài tập và bài luyện thi Tiếng Anh hoàn toàn miễn phí. Các bài tập được chia theo các mục từ dễ đến khó với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để bạn dễ dàng luyện tập. Trong mục ngữ pháp cơ bản, sau khi trả lời mỗi câu hỏi bạn sẽ nhận được lời giải thích cho đáp án đó tạo sao đúng, tại sao sai. Nếu bạn không có thời gian online nhiều thì bạn cũng có thể tải các bài tập về máy tính của bạn để làm khi cần thiết hoặc khi bạn không kết nối được với internet. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp bạn có thể gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp (Answers) hoặc diễn đàn (Forum). Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản là bạn có thể tham gia vào cộng đồng mạng học Tiếng Anh online để chia sẻ kinh nghiệp học tập. Nếu bạn muốn tập nói Tiếng Anh bạn có thể vào mục luyện nói (Speaking) hoặc chat bằng Tiếng Anh (Chat). Với nỗ lực hết mình chúng tôi luôn muốn mang đến người học một website dễ dàng sử dụng, đầy đủ, và hiệu quả nhất.

Hãy bắt đầu luyện tập các kỹ năng Tiếng Anh của bạn với EnglishTestStore - Practice makes perfect!

Chú ý:

Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D, A1 các năm online 

Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh các năm online 

Đề và đáp án thi Đại học môn Tiếng Anh từ năm 2002-2013 

 

I. Kỹ năng Nghe


II. Ngữ Pháp

Chú ý: Các lỗi tiếng Anh thường gặp 

Chủ đề cơ bản

 1. Mạo từ (A, An, The)
 2. Have and Have got
 3. Trạng từ
 4. Tính từ và trạng từ
 5. Tính từ
 6. Am, is, are
 7. Danh từ số nhiều
 8. Câu điều kiện
 9. Liên từ
 10. Động từ nguyên thể
 11. Đại từ nghi vấn
 12. Danh động từ
 13. Danh động từ và nguyên thể
 14. Câu mệnh lệnh
 15. So sánh
 16. Đo lường
 17. Động từ hình thái
 18. Câu cầu khiến
 19. Câu tường thuật
 20. Danh từ
 21. Cụm động tính từ
 22. Câu bị động
 23. Đại từ
 24. Đại từ chỉ số lượng
 25. Câu hỏi đuôi
 26. Động từ có quy tắc và bất quy tắc
 27. Mệnh đề quan hệ
 28. Đại từ quan hệ
 29. Câu tường thuật
 30. Mẫu câu
 31. Chủ ngữ và động từ cùng ngôi
 32. Câu giả định
 33. Cụm động từ
 34. Giới từ
 35. Tính từ như danh từ
 36. Động từ phụ
 37. Thời động từ
 38. Động từ 1
 39. Động từ 2
 40. Tổng thể lý thuyết ngữ pháp
 41. There be

Thời thì của động từ

 1. Hiện tại đơn giản
 2. Hiện tại tiếp diễn
 3. Hiện tại đơn giản vs Hiện tại tiếp diễn
 4. Hiện tại tiếp diễn vs Tương lại đơn giản
 5. Thời hiện tại hoàn thành
 6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 7. Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn giản
 8. Hiện tại hoàn thành vs Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 9. Hiện tại đơn vs Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
 10. Quá khứ đơn giản
 11. Quá khứ tiếp diễn
 12. Quá khứ đơn giản vs Quá khứ tiếp diễn
 13. Quá khứ hoàn thành
 14. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 15. Quá khứ hoành thành vs Qkhứ hoàn thành tiếp diễn
 16. Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn - Qkhứ hoàn thành
 17. Quá khứ đơn vs Quá khứ hoàn thành
 18. Thời tương lai đơn giản
 19. Tương lai đơn giản vs Tương lai tiếp diễn
 20. Tương lai tiếp diễn
 21. Be going to
 22. Tương lai hoàn thành
 23. Tương lai hoàn thành vs Tương lai tiếp diễn
 24. Tương lai đơn - Be Going To - Hiện tại tiếp diễn
 25. Will vs Be going to

 

 

Chủ đề nâng cao
 1. Much vs Many
 2. Must vs Have to
 3. Must not vs Need not
 4. Shall vs Will
 5. So and Neither do I
 6. So vs Such
 7. Since vs For
 8. Tell vs Say
 9. Do vs Make
 10. Either vs Neither
 11. Used to vs Be used to
 12. Ngữ pháp tổng thể - Cơ bản
 13. Ngữ pháp tổng thể - Tiền trung cấp
 14. Ngữ pháp tổng thể - Trung cấp
 15. Ngữ pháp tổng thể - Cao cấp
 16. Ngữ pháp Tiếng Anh phổ thông
 17. Tìm lỗi sai - Cơ bản
 18. Tìm lỗi sai - Tiền trung cấp
 19. Tìm lỗi sai - Trung cấp
 20. Tìm lỗi sai - Cao cấp
 21. Tìm lỗi sai - TOEIC
 22. Điền vào chỗ trống - Tiền trung cấp
 23. Điền vào chỗ trống - Trung cấp
 24. Xây dựng câu - Sơ cấp
 25. Xây dựng câu - Tiền trung cấp
 26. Xây dựng câu - Trung cấp
 27. Biến đổi câu - Cơ bản
 28. Biến đổi câu - Tiền trung cấp
 29. Biến đổi câu - Trung cấp
 30. Câu đồng nghĩa
 31. Tổng thể về giới từ
 32. Tiếng Anh Mỹ vs Tiếng Anh Anh

  

III. Kỹ năng Nói

IV. Kỹ năng Đọc

V. Viết luận

VI. Từ Vựng

VII. Tiếng Anh lớp 6-12

Lớp 6 

 

Lớp 7

Lớp 8

 Phonetics - Sound

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

VIII. Bài thi và kiểm tra trình độ Tiếng Anh hoàn chỉnh

 1. Kiểm tra trình độ (Ngữ pháp + Đọc + Nghe)
 2. Kỷ lục Tiếng Anh (Ngữ pháp + Đọc + Nghe)
 3. Kiểm tra trình độ ngữ pháp
 4. Kiểm tra trình độ nghe
 5. Bài kiểm tra Tiếng Anh khi tuyển nhân viên
 6. Kiểm tra trình độ TOEIC