"diễn đàn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "diễn đàn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Diễn đàn dịch sang tiếng anh là: platform; forum
Answered 6 years ago
Rossy

Từ diễn đàn trong tiếng Anh là " forum" nhé Nguồn : http://dethithu.net/
Answered 4 years ago
Thư

Bạn có thể thử học TOEFL ibt hay IELTS ở Magoosh nhé https://toefl.magoosh.com/invite/2MG4G7 https://ielts.magoosh.com/invite/2MG4G7
Answered 4 years ago
dammio

Please register/login to answer this question.  Click here to login