"đầu tư (cư trú) ở nước ngoài" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đầu tư (cư trú) ở nước ngoài" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đầu tư (cư trú) ở nước ngoài từ tiếng anh đó là: expatriate investor
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login