"đang chạy ngoài khơi" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đang chạy ngoài khơi" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đang chạy ngoài khơi dịch sang tiếng anh là: under way
Answered 5 years ago
Rossy

đang chạy tiếng anh là gì
Answered 7 months ago
ngo thi hoa