"dạn dày sương gió" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "dạn dày sương gió" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dạn dày sương gió từ đó là: weather-beaten; seasoned
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login