"Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN) đó là: Peer Group Leader (PGL)
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login