Nói "Đừng giận nhé, nhưng..." trong tiếng Anh ntn?

Mình muốn nói "Đừng giận nhé, nhưng bạn để tóc dài nhìn xinh hơn" trong tiếng Anh thì nói ntn?
8 years ago
Asked 8 years ago
Nhung

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn có thể dùng cụm "Don't take it wrong way, ...."
Answered 8 years ago
Tiến

Bạn có thể dùng cụm "Don't take it wrong way, ...." Xin lỗi cách này không hay. Nên nói như sau: - I don't want to upset you, but... hoặc - Don't be frustrated, but... - I don't want to make you frustrated, but... - I really feel sorry for that, but... Xavier
Answered 8 years ago
Xavier

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.