"dàn bệ bơm (ở giếng bơm dầu)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "dàn bệ bơm (ở giếng bơm dầu)" dịch sang tiếng anh thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn bệ bơm (ở giếng bơm dầu) đó là: pumping derrick
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login