"dàn bay hơi kiểu tấm" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "dàn bay hơi kiểu tấm" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn bay hơi kiểu tấm từ đó là: evaporator panel
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login