"dàn bảo quản sản phẩm thực phẩm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "dàn bảo quản sản phẩm thực phẩm" tiếng anh là từ gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn bảo quản sản phẩm thực phẩm từ tiếng anh đó là: food storage rack
Answered 5 years ago
Rossy