"dàn bánh lăn đỡ xích" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "dàn bánh lăn đỡ xích" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn bánh lăn đỡ xích tiếng anh đó là: roller frame
Answered 4 years ago
Rossy