"dàn bài" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "dàn bài" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn bài tiếng anh là: make/work out/draw up a plan, formulated a plan*danh từ
Answered 5 years ago
Rossy