"dàn ăng ten kép nhiều chấm từ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "dàn ăng ten kép nhiều chấm từ" tiếng anh nói như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn ăng ten kép nhiều chấm từ tiếng anh đó là: bill board array
Answered 4 years ago
Rossy