"dàn ăng ten đứng phản xạ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "dàn ăng ten đứng phản xạ" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn ăng ten đứng phản xạ đó là: reflecting curtain
Answered 4 years ago
Rossy