"dán (thông cáo, áp -phích, quảng cáo)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "dán (thông cáo, áp -phích, quảng cáo)" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dán (thông cáo, áp -phích, quảng cáo) từ tiếng anh đó là: post
Answered 4 years ago
Rossy