"dàn (tản nhiệt kiểu) ống xoắn" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "dàn (tản nhiệt kiểu) ống xoắn" tiếng anh là từ gì? Thanks.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn (tản nhiệt kiểu) ống xoắn dịch sang tiếng anh là: pipe battery
Answered 4 years ago
Rossy