"dàn (làm) lạnh không khí" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "dàn (làm) lạnh không khí" dịch sang tiếng anh như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dàn (làm) lạnh không khí là: air cooler
Answered 4 years ago
Rossy