"đâm va (tàu xe....)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đâm va (tàu xe....)" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đâm va (tàu xe....) đó là: collision
Answered 5 years ago
Rossy