"đầm trên mặt" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đầm trên mặt" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đầm trên mặt dịch sang tiếng anh là: surface vibrator
Answered 4 years ago
Rossy