"dâm tà" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "dâm tà" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dâm tà từ tiếng anh đó là: (cũ,ít dùng) như tà dâm
Answered 5 years ago
Rossy