"đám sơn xùi rộp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "đám sơn xùi rộp" dịch sang tiếng anh thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám sơn xùi rộp đó là: paint bleeding
Answered 5 years ago
Rossy