"đầm rung va đập" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đầm rung va đập" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đầm rung va đập từ đó là: percussive vibrator
Answered 5 years ago
Rossy