"đầm rung quá mức" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đầm rung quá mức" dịch thế nào sang tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đầm rung quá mức tiếng anh là: overvibrate
Answered 5 years ago
Rossy