"dầm rỗng làm ống dẫn không khí" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "dầm rỗng làm ống dẫn không khí" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dầm rỗng làm ống dẫn không khí đó là: box girder used as air duct
Answered 5 years ago
Rossy