"đám rối, cụm mạch máu hoặc thần kinh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "đám rối, cụm mạch máu hoặc thần kinh" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối, cụm mạch máu hoặc thần kinh từ tiếng anh đó là: plexus
Answered 5 years ago
Rossy