"đám rối tĩnh mạch xoang dương vật" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đám rối tĩnh mạch xoang dương vật" tiếng anh nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối tĩnh mạch xoang dương vật tiếng anh đó là: plexus cavernosus penis
Answered 5 years ago
Rossy