"đám rối thần kinh võng mạc" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đám rối thần kinh võng mạc" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh võng mạc từ tiếng anh đó là: neurospongium
Answered 5 years ago
Rossy