"đám rối thần kinh tuyến thượng thận" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đám rối thần kinh tuyến thượng thận" tiếng anh nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh tuyến thượng thận từ đó là: plexus suprarenalis
Answered 5 years ago
Rossy