"đám rối thần kinh trước cột sống" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "đám rối thần kinh trước cột sống" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh trước cột sống dịch sang tiếng anh là: prevertebral plexus
Answered 5 years ago
Rossy