"đám rối thần kinh trực tràng trên" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "đám rối thần kinh trực tràng trên" tiếng anh là gì? Đa tạ nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh trực tràng trên tiếng anh đó là: rectal plexus superior
Answered 5 years ago
Rossy