"đám rối thần kinh trực tràng dưới" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đám rối thần kinh trực tràng dưới" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh trực tràng dưới tiếng anh là: rectal plexus inferior
Answered 5 years ago
Rossy