"đám rối thần kinh tinh hoàn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "đám rối thần kinh tinh hoàn" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh tinh hoàn đó là: testicular plexus
Answered 5 years ago
Rossy