"đám rối thần kinh tim sâu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đám rối thần kinh tim sâu" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh tim sâu là: plexus cardiacus profundus
Answered 5 years ago
Rossy