"đám rối thần kinh răng dưới" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "đám rối thần kinh răng dưới" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh răng dưới tiếng anh là: plexus dentalis inferior
Answered 5 years ago
Rossy