"đám rối thần kinh đốt sống" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đám rối thần kinh đốt sống" dịch sang tiếng anh thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối thần kinh đốt sống từ đó là: flexus vertebralis
Answered 5 years ago
Rossy