"đám rối dương" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đám rối dương" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối dương từ tiếng anh đó là: solar plexus
Answered 5 years ago
Rossy