"đám rối động mạch thần kinh cổ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "đám rối động mạch thần kinh cổ" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối động mạch thần kinh cổ từ đó là: plexus cervicalis
Answered 5 years ago
Rossy