"đám rối động mạch chủ bụng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đám rối động mạch chủ bụng" tiếng anh nói như thế nào? Thanks.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám rối động mạch chủ bụng tiếng anh đó là: plexus aorticus abdominalis
Answered 5 years ago
Rossy