"đâm ra" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "đâm ra" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đâm ra đó là: Turn (bad...)
Answered 5 years ago
Rossy