"đâm quàng đâm xiên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đâm quàng đâm xiên" dịch thế nào sang tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đâm quàng đâm xiên từ tiếng anh đó là: charging around aimlessly and recklessly
Answered 5 years ago
Rossy