"đám phổ dao động" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "đám phổ dao động" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đám phổ dao động là: vibration band
Answered 5 years ago
Rossy