save the day

cụm từ "save the day" thì nên dịch ntn?
7 years ago
Asked 7 years ago
Hải

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
cụm này nghĩa là tránh được một tình huống xấu hoặc một thất bại
Answered 7 years ago
Hoa

cụm này nghĩa là tránh được một tình huống xấu hoặc một thất bại
Answered 7 years ago
Hoa

Ví dụ lớp bạn và lớp bên cạnh thi đá bóng. Tỉ số đang là 1-2 và mọi người nghĩ lớp bạn sẽ thua. Phút chót một bạn lớp bạn ghi bàn. Như vậy, he saved the day
Answered 7 years ago
Hoa

Please register/login to answer this question.  Click here to login