Dude, you're drunk

Mình thấy có một số câu người ta dùng "Dude, you're drunk". Nhưng "dude" không phải tên người. Có ai biết ý nghĩa của "dude" không? Bảo mình với
7 years ago
Asked 7 years ago
Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dude ở đây nói về thanh niên đep giai ăn diện bảnh bao. Có thể dịch câu này là: Cưng ơi anh say rồi (con gái nói) hoặc Thiếu gia, thiếu gia say rồi (chủ quán)
Answered 7 years ago
Thùy

Khi bạn nói với bạn bè một cách thân mật, thường là đối với con trai, "dude" giống như cách ta hay gọi anh bạn là "bác". "Bác say rồi đấy"
Answered 7 years ago
Thuys

Please register/login to answer this question.  Click here to login