LMAO nghĩa là gì?

Mình thấy trên mạng hay dùng "LMAO" nhưng thực sự k hiểu nghĩa là gì. Bạn nào giúp mình với
10 years ago
Asked 10 years ago
Trang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
lmao = laugh my ass off
Answered 10 years ago
Hạnh

laugh my ass off = cười rụng mông. Có thể hiểu như câu "Cười té ghế" hoặc "Cười rụng rốn" trong tiếng Việt
Answered 10 years ago
Sao

LMAO là buồn cười vãi c*t
Answered 8 years ago
Ninh Hiep

Lmao :v là Laugh my ass off = cười mông của tui đi :v
Answered 7 years ago
Diamond VN ™

Please register/login to answer this question.  Click here to login