"đã thu tiền và giao hàng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "đã thu tiền và giao hàng" tiếng anh nói thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đã thu tiền và giao hàng từ đó là: collected and delivered
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login