"đá hoa cương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "đá hoa cương" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đá hoa cương từ tiếng anh đó là: granite
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.