Đề thi Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có bao nhiêu câu hỏi?

Mình sắp thi THPT nhưng năm nay thi kiểu mới theo kỳ thi THPT Quốc gia mình không biết có bao nhiêu câu hỏi môn Tiếng Anh vì vừa xét tốt nghiệp vừa xét vào Đại học. Mọi năm thi tốt nghiệp là 50 câu thi Đại học là 80 câu. Không biết năm nay thi bao nhiêu câu nữa? Các phần phân bổ như thế nào.
8 years ago
Asked 8 years ago
Liên Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Gia cát dự là 80 câu vì 50 câu đầu có thể là đánh giá để tốt nghiệp, 30 câu sau là đánh giá xét tuyển Đại học
Answered 8 years ago
Kiều Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.