"Già néo đứt dây" tiếng anh dịch ntn?

Mình đang dịch một đoạn có câu "Già néo đứt dây" mà không biết dịch ntn. Mọi người giúp mình với
6 years ago
Asked 6 years ago
Cẩm Vân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dùng thành ngữ "The last drop makes the cup run over"
Answered 6 years ago
Tu Be De