"Dạy đĩ vén váy" dịch sang tiếng Anh sao đây?

Hôm nay mình có buổi học về thành ngữ. Có 1 câu mà chưa ai tìm ra nên mình hỏi các bạn có ai biết câu này dịch như thế nào không? "Dạy đĩ vén váy". Thực ra thì có thể là không dịch nguyên nghĩa đen sang. Có câu thành ngữ tương tự không vậy nhỉ? Thanks
8 years ago
Asked 8 years ago
Hường

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Teach the dog to bark
Answered 8 years ago
Quynh Lan

Teach the slut to draw kilt
Answered 8 years ago
Viet Tran

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.